โรจักผลไม

ส่วนผสม

½ ถวย แตงกวา หั่นเปนลูกเตาขนาด 2×2 ซม.
½ ถวย สับปะรดหั่นเปนลูกเตาขนาด 2×2 ซม.
½ ถวย แตงโม หั่นเปนลูกเตาขนาด 2×2 ซม.
½ ถวย มะละกอสุก หั่นเปนลูกเตาขนาด 2×2 ซม.
1 ชอนโตะ ถั่วลิสง


ซอส

1 ชอนโตะ น้ำมะขามเปยก
1 ชอนโตะ น้ำพริกเผา
1 ชอนโตะ กะปิ
1 ชอนโตะ น้ำมันหอย
1 ชอนชา พริกป่น
1 ชอนโตะ น้ำผึ้ง My Choice
1 ชอนโตะ น้ำ

Method

  1. ตั้งสวนผสมทั้งหมดของซอสในหมอใหเดือดประมาณ 2 นาที นำออกจากเตา พักไว
  2. ผสมผลไมในชาม คลุกดวยซอสจนทั่ว โรยดวยถั่วลิสง กอนเสิรฟ