สาคูแคนตาลูป

ส่วนผสม

2 ถ้วย น้ำแร Central Food Hall
¼ ถ้วย สาคู
2 ช้อนโต๊ะ น้ำตาล
1 ถ้วย นมสด
½ ถ้วย น้ำตาล
½ ลูก แคนตาลูป

วิธีทำ

  1. เปดน้ำลางสาคูผานกระชอน ตั้งน้ำใหเดือด ตมสาคูจนสุกและใส เติมน้ำตาล คนใหเขากันยกออก จากเตาพักใหเย็นลง
  2. ตั้งนมสด น้ำตาล ½ ถวย และเกลือในหมอใหรอน จนน้ำตาลละลายดี ยกออกจากเตาพักใหเย็นลง
  3. ใชที่ตักแคนตาลูป ตักแคนตาลูปเปนลูกทรงกลม เตรียมไว
  4. ตักสาคูที่เย็นตัวแลวใสแกว เติมดวยนมสด และแตง ดวยแคนตาลูป
  5. เมนูนี้สามารถเสิรฟได ทั้งรอนและเย็น