ผัดหมี่ฮกเกี้ยน

ส่วนผสม

สวนผสมสำหรับหมักไก

2  ชอนชา น้ำตาล
2  ชอนชา ซีอิ๊วขาว
2  ชอนชา เหลาจีน
1 ช้อนโต๊ะ น้ำมันหอย,  น้ำมันงา
2 ชิ้น สะโพกไกเลาะกระดูก

ผัดหมี่ฮกเกี้ยน
2 ชอนโตะ น้ำมันถั่วเหลือง Tops
70 กรัม เห็ดนางรม
1 หัว หอมแดง หั่นเปนเสี้ยวหนา
2 ต้น ตนหอม หั่นเปนทอน
¼ ถวย ขิงซอย
250 กรัม เสนหมี่ฮกเกี้ยน
1 ชอนโตะ ซีอิ๊วขาว
1 ชอนโตะ เหล้าจีน
1 ชอนชา น้ำตาล
2ช้อนชา น้ำสมสายชู Cooking for Fun
½ ชอนชา น้ำมันงา
¼ ถวย ตนหอมซอย
¼ ถวย พริกชี้ฟาแดงซอย

Method

  1. ผสมสวนผสมหมักไกเขาดวยกัน และหมักไกแชตูเย็น ไวครึ่งชั่วโมงหรือขามคืน
  2. ตั้งกระทะใสน้ำมัน ทอดไกจนสุกดี พักไว
  3. ผัดเห็ด หอมแดง ขิง กับน้ำมันจนหอมประมาณ หนึ่งนาที ใสเสนหมี่ฮกเกี้ยน ปรุงรสดวย ซีอิ๊ว เหลาจีน น้ำตาล น้ำสมสายชู และน้ำมันงา ใสตนหอมสุดทาย ผัดจนเขากันดี ปดไฟ
  4. จัดใสชามเสิรฟ วางสะโพกไกขางบน แตดวยตนหอมซอยและพริกซอย