ผัดหมี่ฮกเกี้ยน

ส่วนผสม

สวนผสมสำหรับหมักไก

2  ชอนชาน้ำตาล
2  ชอนชาซีอิ๊วขาว
2  ชอนชาเหลาจีน
1 ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย,  น้ำมันงา
2 ชิ้นสะโพกไกเลาะกระดูก

ผัดหมี่ฮกเกี้ยน
2 ชอนโตะน้ำมันถั่วเหลือง Tops
70 กรัมเห็ดนางรม
1 หัวหอมแดง หั่นเปนเสี้ยวหนา
2 ต้นตนหอม หั่นเปนทอน
¼ ถวยขิงซอย
250 กรัมเสนหมี่ฮกเกี้ยน
1 ชอนโตะซีอิ๊วขาว
1 ชอนโตะเหล้าจีน
1 ชอนชาน้ำตาล
2ช้อนชาน้ำสมสายชู Cooking for Fun
½ ชอนชาน้ำมันงา
¼ ถวยตนหอมซอย
¼ ถวยพริกชี้ฟาแดงซอย

Method

  1. ผสมสวนผสมหมักไกเขาดวยกัน และหมักไกแชตูเย็น ไวครึ่งชั่วโมงหรือขามคืน
  2. ตั้งกระทะใสน้ำมัน ทอดไกจนสุกดี พักไว
  3. ผัดเห็ด หอมแดง ขิง กับน้ำมันจนหอมประมาณ หนึ่งนาที ใสเสนหมี่ฮกเกี้ยน ปรุงรสดวย ซีอิ๊ว เหลาจีน น้ำตาล น้ำสมสายชู และน้ำมันงา ใสตนหอมสุดทาย ผัดจนเขากันดี ปดไฟ
  4. จัดใสชามเสิรฟ วางสะโพกไกขางบน แตดวยตนหอมซอยและพริกซอย