ขาวอบหมอดิน

ส่วนผสม

1 กล่องขาวอบหมอดิน Yamie
330 mlน้ำ
5 ชิ้นหมูบารบีคิว Hup Chong
2 ช้อนโต๊ะตนหอมซอย

วิธีทำ

  1. ใสสวนผสมขาวอบหมอดิน Yamie และน้ำลงใน หมอหุงขาว
  2. หั่นหมูบารบีคิว Hup Chong เปนเสนบางๆ
  3. เมื่อขาวสุกดีแลว ตักขาวใสหมอดิน และวางหมูบนขาว
  4. โรยดวยตนหอมซอย แลวเสิรฟทันที