ข้าวมันไก่

ส่วนผสม

200 กรัม ขาวหอมมะลิออแกนิก
1ซอง ซอสขาวมันไก Prima Taste
220 มล น้ำ
1 อกไกพรอมหนัง
1 แตงกวา

น้ำจิ้ม
2 ชอนโตะ ขิงสับ
2 ชอนโตะ กระเทียมสับ
2 ชอนโตะ พริกขี้หนูสับ
1 ชอนโตะ เตาเจี้ยว
1 ชอนโตะ น้ำ
1 ชอนชา น้ำมะนาว
1 ชอนชา น้ำตาล
1 ชอนโตะ ซีอิ๊วดำ

วิธีทำ

  1. ซาวขาว และเปลี่ยนน้ำจนกระทั่งน้ำใส
  2. สขาว ซอสขาวมันไก Prima Taste และน้ำ ในหมอหุงขาว
  3. ระหวางหุงขาว ตมอกไกพรอมหนังในน้ำเดือด ผสมเกลือ จนไกสุกดี
  4. 4. ผสมสวนผสมซอสทั้งหมดเขาดวยกัน
  5. ระหวางหุงขาว ตมอกไกพรอมหนังในน้ำเดือด ผสมเกลือ จนไกสุกดี
  6. เมื่อขาวสุก ตักขาวใสจาน หั่นอกไกเปนชิ้นหนา 0.5 เซนติเมตร จัดวางในจาน เสิรฟพรอมแตงกวาและน้ำจิ้ม