ปูนิ่มผัดซอสพริกไทยดำ

ส่วนผสม

1 ลิตร น้ำมันพืช สำหรับทอด
2 ตัว ปูนิ่มแชแข็ง Cooking for Fun พักใหน้ำแข็งละลาย
1 ถ้วย แปงอเนกประสงค
1 ช้อนโต๊ะ น้ำมันพืช
½ ถ้วย หอมใหญ Cooking for Fun หั่นเปนลูกเตา
½ ถ้วย พริกหวานแดงหั่นเปนลูกเตา
1 ซอง ซอสพริกไทยดำ Asian Home Gourmet
¼  ถ้วย น้ำซุปไก
¼  ถ้วย ต้นหอม

วิธีทำ

  1. ซับน้ำปูนิ่มแชแข็ง Cooking for Fun ที่พักไวจนน้ำแข็ง ละลายแลวใหแหงดวยกระดาษทิชชู คลุกแปงอเนกประสงค ใหทั่ว ทอดในน้ำมันรอน 180 องศาเซลเซียส จนกรอบ ตักขึ้น พักไว
  2. ตั้งน้ำมันพืชในกระทะ ผัดหอมใหญและพริกหวานแดง จนกลิ่นหอม ใสซอสพริกไทยดำ Asian Home Gourmet และน้ำซุปไก ใสปูนิ่มทอดกรอบ คลุกกับซอส ใหทั่ว โรยดวยตนหอมและเสิรฟทันท