สลัดมันฝรั่งเยอรมัน

Ingredients

3มันฝรั่ง ปลอกเปลือกและหั่นเปนชิ้นพอคำ
120 กรัมเบคอน My Choice หั่นยาว 2 ซ.ม.
1 หัวหอมใหญสับ
¼ ถวยน้ำ
¼ ถวยน้ำสมสายชูไวนขาวCooking for Fun
2 tbsน้ำตาล
เกลือและพริกไทยตามชอบ

Method

  1. ตั้งน้ำและมันฝรั่งในหมอใหเดือดจนสุก เทน้ำออก พักไว
  2. ผัดเบคอนในกระทะเคลือบสารกันติดบนไฟกลาง จน น้ำมันเบคอนออกมา ใสหอมใหญและผัดจนเปนสีน้ำตาลสวย
  3. เติมน้ำ น้ำสมสายชูไวนขาว Cooking for Fun และน้ำตาล ผัดจนเดือดและน้ำตาลละลาย
  4. ใสมันฝรั่งและคลุกใหซอสซึมเขาเนื้อมันฝรั่ง
  5. จัดใสชามและแตงดวยตนหอมซอย จัดเสิรฟ