ธัญพืชอบกรอบ

ส่วนผสม

2 ถ้วย มูสลี่ออรแกนิค Waitrose
70 กรัม เนย
¼ ถ้วย น้ำผึ้ง My Choice
2ช้อนโต๊ะ น้ำตาลทรายแดง

วิธีทำ

  1. อบมูสลี่ในเตาอบอุณหูมิ 160 องศาเซลเซียส จนกรอบ
  2. ทาเนยและปูกระดาษไขในพิมพขนาด 8×15 เซนติเมตร
  3. เทน้ำตาลและน้ำผึ้งลงในกระทะตั้งบนไฟกลางจนเปน คาราเมล จึงใสเนย และคนใหเขากัน ยกออกจากเตา
  4. ใสมูสลี่อบกรอบและคลุกใหเขากัน กดสวนผสมใน พิมพที่เตรียมไว ปลอยไวใหเย็น แลวจึงตัดเปนชิ้นตามชอบ