ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค

ออร์แกนิคเส้นทางการมีสุขภาพที่ดี
ออร์แกนิคเป็นหนึ่งในแนวทางสู่การมีสุขภาพดี ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ดังนั้นหากคุณเป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพและห่วงใยสิ่งแวดล้อม การเลือกใช้ “ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคซึ่งผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100%” ที่ได้พัฒนาให้เหมาะสมต่อความต้องการตามวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันด้วยวิธีการเกษตรกรรรมแบบธรรมชาติ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกไปสู่การมีสุขภาพดี ตามความหมายของนิยามอันเก่าแก่ “You are what you eat”

pic_imgholder
pic_imgholder

เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพที่ดี อันเกิดจากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ที่มิใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เราจึงขอรวบรวมเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค เพื่อมอบให้กับลูกค้าคนพิเศษเช่นคุณ

Organic story

1. ออร์แกนิค เทรนด์ใหม่ของการมีสุขภาพดี
2. สัญลักษณ์รับรองมาตรฐานออร์แกนิค
3. เหตุผลดีๆ ที่ควรเลือกผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค
4. เมนูออร์แกนิค เมนูสุขภาพดี

ออร์แกนิค เทรนด์ใหม่ของการมีสุขภาพดี

สิ่งแวดล้อมดี… วิถีออร์แกนิค
“ออร์แกนิค” มีความหมายว่า “ปลอดสารพิษ” ทำให้คำว่าออร์แกนิคถูกนำมาใช้เรียกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยผ่านกระบวนการผลิตที่ปลอดสารพิษในทุกขั้นตอน ซึ่งกลุ่มเกษตรกรผู้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมมีความคิดว่าการใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ยาฆ่าแมลง หรือฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตเพื่อเร่งผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ทำให้สารเคมีสะสมมากขึ้นในร่างกายในปริมาณมาก ส่งผลให้เกิดเป็นโรคร้าย และยังเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศอันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน

กลุ่มเกษตรกรดังกล่าวจึงมีความคิดที่จะทำการเกษตรในแบบออร์แกนิคขึ้น โดยหันมาเพาะปลูกพืชแบบออร์แกนิคหรือแบบปลอดสารพิษ ซึ่งหลักการสำคัญของการเกษตรแบบออร์แกนิค คือ ต้องปลอดสารพิษในทุกขั้นตอน โดยการปลูกนั้นจะต้องใช้ความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ปลอดสารพิษเป็นตัวแปรสำคัญ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี การใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต และการตัดต่อพันธุกรรมต่างๆ ที่สำคัญเน้นให้ผลิตผลต่างๆออกตามฤดูกาลเท่านั้น ทั้งนี้เกษตรกรออร์แกนิคต้องทำงานหนักในทุกขั้นตอนของการเพาะปลูก รวมทั้งอาศัยความรักและการทุ่มเทแรงกายพร้อมระบบการจัดการที่ดีเพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพเยี่ยม

สัญลักษณ์รับรองมาตรฐานออร์แกนิค

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคมีหลากหลายประเภท ครอบคลุมตั้งแต่ของสดจำพวกผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ นม ไข่ ไปจนถึงเครื่องปรุงต่างๆ เช่น แป้งสาลี น้ำตาล รวมทั้งขนมขบเคี้ยว และเครื่องดื่ม โดยแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค 100% ต้องใช้วัตถุดิบและผ่านกระบวนการผลิตในแบบออร์แกนิค 100% และแบบผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค 95% เท่านั้น โดยไม่ว่าจะเป็นแบบ 100% หรือ 95% จะต้องติดป้ายระบุรายละเอียดของส่วนผสมและวิธีการผลิตในแบบออร์แกนิคบนผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด โดยมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสากลควบคู่ไปด้วย และเพื่อให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพผู้บริโภคควรพิจารณาถึงรายละเอียดของส่วนผสมและวิธีการผลิตที่ระบุบนผลิตภัณฑ์ในแบบออร์แกนิค โดยมองหาสัญลักษณ์การรับรองที่ทั่วโลกรับรองเป็นสำคัญ ดังนี้

logo_org

ทำไมเราจึงควรเลือกผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค

เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคนั้นมีราคาสูงกว่าสินค้าทั่วไป เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตที่สูง ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดินที่ต้องใช้เวลานาน การเลือกปลูกแต่พืชผักตามฤดูกาล การหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในทุกขั้นตอน การเก็บเกี่ยวและการจัดส่งที่คำนึงถึงความสดใหม่อยู่เสมอ แต่หากพิจารณาให้ลึกซึ้งถึงข้อดีที่จะได้รับกลับคืนมานั้นมีมากมาย อีกทั้งในปัจจุบันหลายหน่วยงานพยายามมุ่งให้ความรู้เกษตกรถึงข้อดีของการเกษตรออร์แกนิคในระยะยาว ที่จะให้ผลผลิตในปริมาณสูงกว่าการเกษตรทั่วไป และมีการนำเข้าสินค้าออร์แกนิคหลายประเภทจากทั่วโลกเพื่อจำหน่าย ทำให้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคในท้องตลาดมีราคาไม่แพงจนเกินไป เพื่อให้เป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภคที่จะสามารถใช้ชีวิตในแบบออร์แกนิคได้อย่างยั่งยืนและมีสุขภาพดีอีกด้วย

หลากหลายเหตุผลดีๆ เพื่อการใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค

 1. Meet Standard
  ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคทุกชิ้นได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างถูกต้อง ถึงคุณค่าทางโภชนาการและขั้นตอนการผลิตที่ปลอดสารพิษ
 2. Taste Great
  อาหารออร์แกนิคมีรสชาติดีเพราะปลูกจากดินที่อุดมสมบูรณ์ตามฤดูกาลทำให้ผลผลิตมีเนื้อแน่นและรสชาติเข้มข้นสดใหม่
 3. Help reduce health risks
  ออร์แกนิคช่วยลดภาวะเสี่ยงต่อโรคร้ายที่มีสารเคมีเป็นสาเหตุหลัก
 4. Preserve crop diversity
  การเกษตรแบบออร์แกนิคไม่ใช้เทคนิคการตัดต่อพันธุกรรมจึงมั่นใจได้ว่าผลผลิตที่ได้เป็นพันธุ์แท้และดั้งเดิม
 5. Help conserve soil water and environment
  ออร์แกนิคหรืออีกความหมายคือ ปลอดสารพิษ ซึ่งไม่เป็นภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม นับเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยอนุรักษ์ดิน น้ำ และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างบริสุทธิ์

เมนูออร์แกนิค เมนูสุขภาพดี

ด้วยรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของผักไร้สารพิษและเครื่องปรุงแบบออร์แกนิคทำให้บรรดาเชฟชื่อดังทั่วโลกต่างนิยมชมชอบและนำมาปรุงเป็นเมนูจานอร่อย เราจึงขอแบ่งปันเมนูออร์แกนิคสูตรอร่อยมาฝาก รับรองได้ว่าจะติดใจจนลืมความเชื่อเดิมๆที่ว่าออร์แกนิคนั้นดีต่อสุขภาพแต่ไร้ซึ่งความอร่อย

 1. Grilled Chicken Breast with Pasta Salad
 2. French Onion Soup with Croutons
 3. Strawberry Smoothie
 4. Scrambled Eggs with Spinach
 5. Organic Salad with Flaxseed Oil Dressing

นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกรับประทานอาหารออร์แกนิคได้จากร้านอาหารออร์แกนิคในประเทศไทยหลายร้าน ซึ่งแต่ละร้านนั้นล้วนนำวัตถุดิบออร์แกนิคมาปรุงเป็นเมนูจานอร่อยมากมาย ด้วยการนำความโดดเด่นของรสชาติแสนอร่อยเต็มคำของวัตถุดิบออร์แกนิคมาผสมผสานกันอย่างลงตัว ทำให้ไม่ต้องพึ่งพาเครื่องปรุงรสก็อร่อยได้อย่างมีสุขภาพ ซึ่งนอกจากคุณจะได้อิ่มเอมกับรสชาติอร่อยที่พกพาสุขภาพดีมาด้วยแล้ว การบริโภคออร์แกนิคยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมระบบนิเวศวิทยาที่ดี และสนับสนุนเกษตรกรรมแบบยั่งยืนอีกด้วย

ร้านอาหารออร์แกนิคในประเทศไทย

 1. กรีนดิช
  ร้านอาหารสไตล์ไทย-อิตาเลียน ซึ่งปรุงขึ้นมาจากวัตถุดิบออร์แกนิคทั้งหมด
 2. ร้านอริยะ ออร์แกนิค คาเฟ่
  คาเฟ่ที่ใช้วัตถุดิบออร์แกนิค ประกอบอาหารโดยใช้ความร้อนไม่เกิน 46 องศาเซลเซียส ซึ่งมีชื่อเรียกวิธีการนี้ว่า Raw Food
 3. เดอะแซงจูรี่
  ร้านอาหารออร์แกนิคในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติและกลิ่นอายของเมืองเหนือ