สินค้าของเรา

อร่อยแบบธรรมชาติ

ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ซึ่งเน้นการเลี้ยงดูตามวิถีธรรมชาติได้รับการยอมรับในวงกว้างและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ทำให้ ท็อปส์ มาร์เก็ตและเซ็นทรัล ฟู้ด ฮออล์ ร่วมมือกับ กรมปศุสัตว์และผู้เลี้ยงสุกร ในการสร้างมาตรฐานเนื้อสัตว์ที่เลี้ยงตามธรรมชาติ โดยพัฒนาช่องทางการจำหน่ายและการสร้างองค์ความรู้แก่ผู้เลี้ยงสุกร เพื่อให้ได้เนื้อหมูคุณภาพดี เนื้อนุ่ม ไขมันต่ำ รสชาติอร่อย ไม่มีกลิ่นคาวเหมือนเนื้อหมูทั่วไป ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานเนื้อสัตว์ไทย

อ่านต่อ →

ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค

ออร์แกนิคเส้นทางการมีสุขภาพที่ดี
ออร์แกนิคเป็นหนึ่งในแนวทางสู่การมีสุขภาพดี ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ดังนั้นหากคุณเป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพและห่วงใยสิ่งแวดล้อม การเลือกใช้ “ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคซึ่งผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100%” ที่ได้พัฒนาให้เหมาะสมต่อความต้องการตามวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันด้วยวิธีการเกษตรกรรรมแบบธรรมชาติ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกไปสู่การมีสุขภาพดี ตามความหมายของนิยามอันเก่าแก่ “You are what you eat”

อ่านต่อ →

มีที่นี่เท่านั้น

สินค้าพิเศษที่มีจำหน่ายเฉพาะ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ เท่านั้น…

อ่านต่อ →