สลัดนีซัว

ส่วนผสม

น้ำสลัด

3 ชอนโตะ น้ำสมสายชูหมักแอ็ปเปิ้ล
1 ชอนโตะ มัสตารดเต็มเมล็ด
100 มล. น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์พิเศษปลอดสารพิษ Cooking for Fun
3 ชอนโตะ หอมใหญสับ
1 ชอนโตะ กระเทียมสับ
3 ชอนโตะ พารสลี่ยสับ
¼ ชอนชา เกลือ
พริกไทยดำหนึ่งหยิบมือ

สลัด
100 กรัม ผักสลัดรวม Cooking for Fun
8 ชิ้น ปลาแอนโชวี่ในกระปอง
1 ลูก มันฝรั่ง Cooking for Fun ตมสุกหั่นเปนชิ้นพอคำ
20 กรัม ถั่วแขก ลวกพอสุก
2 ลูก มะเขือเทศ หั่นเปน 4 เสี้ยว
10 ลูก ไขนกกระทา
1 กระป๋อง ปลาทูนากระปอง

Method

  1. ผสมสวนผสมของน้ำสลัดทั้งหมดเขาดวยกันในชาม ผสม พักไวคลุกผักสลัดรวมและน้ำสลัดเขาดวยกัน
  2. จัดวางลงบนจาน โรยหนาดวยสวนผสมที่เหลือ เสิรฟทันที