สลัดนีซัว

ส่วนผสม

น้ำสลัด

3 ชอนโตะน้ำสมสายชูหมักแอ็ปเปิ้ล
1 ชอนโตะมัสตารดเต็มเมล็ด
100 มล.น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์พิเศษปลอดสารพิษ Cooking for Fun
3 ชอนโตะหอมใหญสับ
1 ชอนโตะกระเทียมสับ
3 ชอนโตะพารสลี่ยสับ
¼ ชอนชาเกลือ
พริกไทยดำหนึ่งหยิบมือ

สลัด
100 กรัมผักสลัดรวม Cooking for Fun
8 ชิ้นปลาแอนโชวี่ในกระปอง
1 ลูกมันฝรั่ง Cooking for Fun ตมสุกหั่นเปนชิ้นพอคำ
20 กรัมถั่วแขก ลวกพอสุก
2 ลูกมะเขือเทศ หั่นเปน 4 เสี้ยว
10 ลูกไขนกกระทา
1 กระป๋องปลาทูนากระปอง

Method

  1. ผสมสวนผสมของน้ำสลัดทั้งหมดเขาดวยกันในชาม ผสม พักไวคลุกผักสลัดรวมและน้ำสลัดเขาดวยกัน
  2. จัดวางลงบนจาน โรยหนาดวยสวนผสมที่เหลือ เสิรฟทันที