สลัดทูนายางกับงาขาวและดำ

ส่วนผสม

น้ำสลัด

50 กรัมน้ำมะนาว
40 กรัมน้ำผึ้ง My Choice
40 กรัมโชยุ
5 กรัมขิงขูด
¼ ช้อนชาผงซุปปลา
30 กรัมน้ำมันงา


สลัด

200 กรัมเนื้อปลาทูนา Waitrose
20 กรัมงาขาว
20 กรัมงาดำ
1 ช้อนโต๊ะน้ำมันพืช
50 กรัมหัวไชเทา หั่นเปนเสน
50 กรัมสาหรายวากาเมะ แชน้ำ

วิธีทำ

  1. ผสมสวนผสมของน้ำสลัดเขาดวยกันในชามผสม พักไว
  2. หั่นเนื้อปลาทูนาใหมีขนาด 3×3 เซนติเมตร คลุกดวยงาขาวและงาดำใหทั่ว
  3. ตั้งน้ำมันพืชในกระทะเคลือบสารกันติดดวยไฟแรง นาบเนื้อปลาบนกระทะดานละ 15 วินาที หั่นเปนชิ้นพอคำ
  4. จัดหัวไชเทาหั่นเปนเสน สาหรายวากาเมะ และเนื้อปลาทูนา บนจาน ราดดวยน้ำสลัดกอนเสิรฟ