สลัดทูนายางกับงาขาวและดำ

ส่วนผสม

น้ำสลัด

50 กรัม น้ำมะนาว
40 กรัม น้ำผึ้ง My Choice
40 กรัม โชยุ
5 กรัม ขิงขูด
¼ ช้อนชา ผงซุปปลา
30 กรัม น้ำมันงา


สลัด

200 กรัม เนื้อปลาทูนา Waitrose
20 กรัม งาขาว
20 กรัม งาดำ
1 ช้อนโต๊ะ น้ำมันพืช
50 กรัม หัวไชเทา หั่นเปนเสน
50 กรัม สาหรายวากาเมะ แชน้ำ

วิธีทำ

  1. ผสมสวนผสมของน้ำสลัดเขาดวยกันในชามผสม พักไว
  2. หั่นเนื้อปลาทูนาใหมีขนาด 3×3 เซนติเมตร คลุกดวยงาขาวและงาดำใหทั่ว
  3. ตั้งน้ำมันพืชในกระทะเคลือบสารกันติดดวยไฟแรง นาบเนื้อปลาบนกระทะดานละ 15 วินาที หั่นเปนชิ้นพอคำ
  4. จัดหัวไชเทาหั่นเปนเสน สาหรายวากาเมะ และเนื้อปลาทูนา บนจาน ราดดวยน้ำสลัดกอนเสิรฟ