ยำวุนเสนสาหราย

ส่วนผสม

100 กรัมวุนเสน Cooking for Fun แชน้ำ
60 กรัมสาหรายอบแหง Tops แชน้ำ
3พริกขี้หนู
3 ชอนโตะน้ำมะนาว
2 ชอนโตะโชยุ
½ ช้อนชาน้ำตาล
¼ ถ้วยใบผักชี
¼ ถ้วยเตาหูออนแชในโชยุ หั่นเตา

วิธีทำ

  1. ตมวุนเสนและสาหรายประมาณ 3 นาที จนสุกดี เทน้ำออก พักไว้
  2. คลุกวุนเสนและสาหรายกับสวนผสมที่เหลือใหเขากันเสิรฟทันที