ยำวุนเสนสาหราย

ส่วนผสม

100 กรัม วุนเสน Cooking for Fun แชน้ำ
60 กรัม สาหรายอบแหง Tops แชน้ำ
3 พริกขี้หนู
3 ชอนโตะ น้ำมะนาว
2 ชอนโตะ โชยุ
½ ช้อนชา น้ำตาล
¼ ถ้วย ใบผักชี
¼ ถ้วย เตาหูออนแชในโชยุ หั่นเตา

วิธีทำ

  1. ตมวุนเสนและสาหรายประมาณ 3 นาที จนสุกดี เทน้ำออก พักไว้
  2. คลุกวุนเสนและสาหรายกับสวนผสมที่เหลือใหเขากันเสิรฟทันที