Promotions

All Promotions

Chinese New Year 2019

ช็อปเฮง ฉลองตรุษจีน
ลุ้นรับอั่งเปามูลค่าสูงสุด 5,000 บาท
เมื่อช็อปในศูนย์ฯ ครบทุก 500 บาท / ใบเสร็จ
ที่เซ็นทรัลฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต และท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ทุกสาขา
ระยะเวลา : 9 ม.ค. 2562 – 12 ก.พ. 2562

Continue →